Home

Help om kindermishandeling te stop!

In 2015/16 is 40,689 geweldsmisdade teen kinders by die SAPD gerapporteer.
Daarvan was 20,254 (49.7%) seksuele misdade.

 

 


Drive for a Child se doel is om Rata Maatskaplike Dienste in staat te stel om weerlose kinders te beskerm en beveilig teen alle vorme van mishandeling. Professionele maatskaplike werkers van RATA verwyder mishandelde kinders uit gevaarsituasies, plaas hulle in plekke van veiligheid en dan in pleegsorg.

Verder het die Optimus Study: Sexual Victimisation of Children in South Africa in 2016 bevind dat teen die ouderdom van 17 jaar oud, 1 uit elke 3 kinders in Suid-Afrika aan een of ander vorm van seksuele mishandeling onderwerp is.

 

Net geregistreerde Maatskaplike Werkers van geregistreerde kinderbeskermingsorganisasies mag kinders verwyder uit situasies van mishandeling.

 


 

Jy kan ‘n kind help! Raak betrokke by Drive for a Child

Gee ‘n donasie – enige bedrag help!

Borg die dag of borg ‘n putjie

Skryf ‘n 4-bal in en neem deel

Borg ‘n 4-bal

Skenk ‘n prys

 


Kontak ons by info@driveforachild.co.za, of praat met Gerhard by 082 872 5236

Drive for a Child – your drive of hope for abused children!


‘n Projek van Plesion NPC in samewerking met Rata Maatskaplike Dienste